O NAMA
Advokatska kancelarija Sekulić osnovana je 1992. godine sa sedištem u Beogradu. Advokatsku kancelariju čine tri generacije advokata porodice Sekulić.

Advokatski tim predstavlja uspešan spoj iskustva osnivača kancelarije i dinamičnih mladih advokata posvećenih klijentima i poslu u Republici Srbiji i izvan nje.

Stručnost, istrajnost, pouzdanost, tačnost, diskrecija i etičnost osnovna su obeležja i prepoznatljivost profesionalnog pristupa i odnosa advokata ove advokatske kancelarije.

Profesionalni timski rad ove porodične advokatske kancelarije na kompleksan i potpun način iznalazi sva moguća rešenja problema naših brojnih klijenata u svim sferama prava i pravozastupanja pred svim sudovima i državnim organima i trećim licima u zemlji i inostranstvu.

Brzina, efikasnost i stručnost u radu obezbeđivani su uvek u najboljem interesu klijenata i u najkompleksnijim slučajevima biznis i kompanijskog prava, krivičnim postupcima, svim građanskim parnicama i predmetima domaćih i stranih pravnih lica.

Od osnivanja svaki savet i svaki rešeni slučaj izgradili su brojne druge reference i preporuke za advokate ove kancelarije.

Advokatska kancelarija Sekulić ostvaruje brojne kontakte i sarađuje sa mnogim drugim kancelarijama i subjektima nevladinog i vladinog sektora na ostvarivanju najviših standarda poštovanja ljudskih prava i protiv svake vrste diskriminacije.